Obchodní podmínky

Nákupní řád

  1. Každý zákazník je povinen seznámit se před nákupem s obchodními podmínkami internetového obchodu www.kockyapsi.cz. Uskutečněním nákupu zákazník souhlasí s obchodními podmínkami.
  2. K uskutečnění nákupu je nutné vyplnění všech údajů potřebných k identifikaci zákazníka a doručení zásilky. Při zadání těchto údajů zákazník souhlasí ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů se shromažďováním jeho osobních údajů provozovatelem www.kockyapsi.cz pro účely jednoznačné identifikace zákazníka a následného správného doručení zboží. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje zákazníka budou používány výhradně pro jeho vnitřní potřebu evidenci zákazníka a nebudou poskytovány třetím osobám. (Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat).
  3. Veškeré objednávky zákazníka jsou po potvrzení provozovatelem považovány za závazné, jejich storno či editace lze provést do 2 hodin od objednání.
  4. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě www.kockyapsi.cz jsou uvedeny včetně DPH.
  5. Zákazníci platí za zboží dobírkou nebo převodem z účtu.
  6. Dodací podmínky a možnosti jsou závislé na výrobních podmínkách a možnostech dodavatelů prodejce. Zboží, které je skladem, jsme schopni expedovat do 36 hodin po potvrzení objednávky (nebo na přání zákazníka v expresním čase za příplatek).
  7. www.kockyapsi.cz poskytují záruku na zboží v rozsahu uvedeném v těchto obchodních podmínkách.
  8. Na reklamace se vztahuje reklamační řád uvedený v těchto obchodních podmínkách.
  9. Do zaplacení kupní ceny je zboží majetkem www.kockyapsi.cz.

Jak nakupovat

Pro vystavení objednávky používá zákazník „košík“ a po vybrání zboží objednávku a vybere způsob dodání a poté způsob platby. Po odeslání objednávky obdrží zákazník do svého emailové schránky kopii objednávky v html formátu od www.kockyapsi.cz s konečnou cenou svého nákupu. Zákazník překontroluje správnost údajů a případnou změnu nebo storno objednávky provede do 2 hodin od přijetí zprávy o potvrzení objednávky. Veškeré objednávky po tomto termínu jsou považovány za závazné. Změna a storno objednávky mohou být učiněny pouze emailem na objednavky@kockyapsi.cz, storno je platné až po potvrzení e-mailem od info@kockyapsi.cz

Upřesnění u objednávky: na konci objednávky najdete místo pro poznámku, např. připomínku k objednávce, rozdělení zásilky, vysvětlení adresy dodání, apod.

Objednávat je možné upřesnit i po telefonu: 417 861 257 či 417 871 394 ( rádi Vás obsloužíme v pracovní dny od 7:00 do 14:30 )

Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Reklamace a vrácení zboží

Reklamace jsou vyřizovány ve lhůtě do 30-ti dnů dle občanského zákona. Reklamaci může zákazník uplatnit přímo u provozovatele www.kockyapsi.cz. Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do tří dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dní ode dne dodání zboží.

Zboží lze reklamovat dle podmínek občanského zákoníku do 2 let, není-li na výrobku uvedeno jinak. Zboží, nesmí být mechanicky poškozeno a musí být nepoužité.

Výměna a vrácení zboží do 14-ti dnů bez uvedení důvodu: je možné stejným způsobem jako u reklamace. V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Důrazně doporučujeme při osobních odběrech a přivezení zboží kurýrem si zboží zkontrolovat. K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál doklad o koupi. V případě, že jednáním zákazníka vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atp.).

Reklamované zboží přejímáme v sídle firmy zboží nepoškozené, kompletní, v originálním obalu či neodstraněnou visačkou, včetně faktury s číslem objednávky. Dále poštou či přepravní společností, zaslané doporučeně (nejlépe pojištěné – za případnou ztrátu neručíme a reklamace zásilky řeší odesílatel zásilky). Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Postup při oznámení reklamace (např. při koupi špatné velikosti). Oznámení reklamace či případné vrácení zboží je možné pouze po oznámení emailem a zákazník musí toto oznámení zaslat předem.

Nepoužité a nepoškozené zboží v původním obalu (i s visačkami identifikujícími zboží, dokumentací a veškerým dalším příslušenstvím) pošlete zpět do 14 dnů od převzetí (určující je datum odeslání) na adresu CZECH DOG s.r.o., Pod Dolní drahou 37, 417 42 Krupka. Zboží zašlete běžnou balíkovou poštou, na dobírku nebude přijato (vyúčtování provádí dodavatel).

K vyměňovanému zboží připojte průvodní dopis, kde uveďte žádost o výměnu a připojte originál faktury. Dále prosím uveďte, zda v případě, že bude potřeba doplatit rozdíl ceny a dopravné, zaplatíte tento rozdíl převodem z účtu nebo dobírkou (dobírka je zpoplatněna dle standartního ceníku dopravy ). Pokud budete doplatek hradit z účtu, bude Vám zaslán variabilní symbol a částka (na email ) a po obdržení částky na náš účet bude výměna odeslána. Doplatek je možné zaplatit i na dobírku. V případě, že Vám výměnou vznikne naopak přeplatek nebo požadujete úplné vrácení peněz, uveďte do průvodního dopisu také číslo Vašeho účtu. Nejpozději do 30 dnů Vám vrátíme zpět odpovídající částku bankovním převodem.

Reklamační list

Odstoupení od smlouvy

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.kockyapsi.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Tato data shromažďujeme za účelem realizace obchodního případu a zkvalitnění našich služeb. Jsou nezbytná pro Vaši identifikaci jako kupujícího, k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, ke komunikaci s Vámi a také ke správnému dodání zboží.

Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

Vaše osobní data jsou důvěrná a jako třetí osobě jsou poskytována jen obchodním partnerům jako jsou například banky nebo společnosti vydávající platební karty a to jen v rámci konkrétní platby či jiné finanční operace. Třetím osobám nebo veřejnosti je poskytována pouze souhrnná statistická informace o zákaznicích, návštěvnosti, frekventovanosti nákupů, obratu a podobně. Tato statistika však ale neobsahuje žádnou informaci, která by vedla k identifikaci některého ze zákazníků.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.